News


NBO:s Årskonferens 2018

NBO:s Årskonferens 2018 - 30-31 augusti 2018 på Scandic Hasselbacken, Stockholm

HUR BIDRAR VI TILL ATT FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL UPPFYLLS? NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, bjuder i samverkan med årets värd HSB in dig till två spännande dagar med inspiration och diskussion om de stora utmaningar som finns för att få en mer hållbar bostadsmarknad och stadsutveckling i våra nordiska länder. I år tittar vi närmare på trenderna på den nordiska bostadsmarknaden – vilka utmaningar står de nordiska länderna inför, vilka lösningar finns och hur kan vi samarbeta? Vi diskuterar dessutom de nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationernas bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Hur ökar vi tillgängligheten, hur kan fler unga få en egen bostad och hur kan äldre bo på ett sätt som passar deras behov? Hur kan vi minska energianvändningen och leva och verka mer resurseffektivt? Och vilken betydelse har egentligen de nordiska kooperativa och allmännyttiga bostäderna för ett hållbart Norden? Tillsammans utser vi vinnaren av NBO:s Bostadspris, som i år röstas fram av konferensens deltagare.

Hent hele indbydelsen (.pdf)

Komplet program for Årskonferens 2018 (.pdf)

Tilmelding via dette link (senest 15. juli, 2018)