Our members


Denmark

BL - Danmarks Almene Boliger
BL grundades 1919 och är en kooperativ, allmännyttig bostadsorganisation, som är interesseorganisation för de ca 650 anslutna bostadsorganisationerna. De 650 bostadsorganisationerna administrerer ungefär 8000 bostadsavdelningar med ungefär 560 000 lägenheter. BL ger ut två tidskrifter: Fagbladet Boligen, som utkommer 6 gånger om året till alla företags- och avdelningsstyrelser samt administrationer med en upplaga på 31 000. Beboerbladet, som utkommer fyra gånger om året till alla boende i den allmännyttiga sektorn i 555 000 exemplar. BLs ordförande är Palle Adamsen, VD för Lejerbo. VD för BL er Bent Madsen.

Adress: BL, Studiestræde 50, 1554 København, Danmark
Telefon: +45-33762000 Fax: +45-33762001
E-post: bl@bl.dk
Website: www.bl.dk


Finland

KOVA, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät
Association for Advocating Affordable Rental Housing – KOVA is a national umbrella association for non-profit rental housing companies and foundations in Finland.

KOVA was established in 2013 to strengthen the lobbying of non-profit rental housing companies and foundations. Our mission is to gather all the Finnish non-profit rental housing companies and foundations together. Our goal is to create permanent conditions for production of reasonable priced rental housing in Finland.

KOVA has 36 members that own, maintain and build reasonable priced and state subsidized rental houses all over Finland. As members we have municipally owned rental housing companies and foundations, and other non-profit rental housing companies and foundations. Some of our members offers also affordable housing for special groups such as elderly persons and handicapped persons. Our members’ ownership covers more 182 000 rental apartments – about 45 percentage of all state subsidized rental houses in Finland.

The President of KOVA is Mrs. Jaana Närö, CEO of Helsinki City Housing Company. KOVA’s Executive Director is Mr. Jouni Parkkonen.

Address: KOVA, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki, FINLAND

Tel: +358-40-593 3338 (Executive Director)
E-mail: kova@kovary.fi
Webpage: http://www.kovary.fi


island

felag_logo.jpg

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Búseti är en kooperativ bostadsorganisation som stiftades 1983 och ägs av sina medlemmar. Búsetis mål är att tillgängliggöra bostäder för våra medlemmar, förvalta bostäder och erbjuda medlemmarna varierade bostäder med god kvalité. Búseti förvaltar idag drygt 730 lägenheter men har även knappt 300 lägenheter under utveckling i Reykjavik och grannkommuner.

Vd är Bjarni Thorolfsson.

Adress: Búseti húsnæðissamvinnufélag, Sidumuli 10, IS-108 Reykjavík, Island
Telefon: +354-520-5755
Fax: +354-533-5749
E-post: buseti@buseti.is
Webbplats: www.buseti.is

Felagsbustadir Hf.
Felagsbustadir är ett aktiebolag som ägs av Reykjavik kommun. Det bildades år 1997 och huvudsyftet är att äga och förvalta sociala hyresbostäder i Reykjavik. Felagsbustadir är det största bostadsföretaget på Island och äger nu omkring 2200 lägenheter och har 25 anställda. Felagsbustadir är ett allmännyttigt och non-profit företag. Nyhetsbrev går ut till alla hyresgäster 3-4 gånger om året.

VD för Felagsbustadir är Auðun Freyr Ingvarsson. Ordförande i styrelsen är Árni Geir Pálsson.

Adress: Felagsbustadir Hf., Hallveigarstig 1, 101 Reykjavik, Island
Telefon: +354-520 1500
Fax: +354-520 1501
Epost: felagsbustadir@felagsbustadir.is
Webbplats: www.felagsbustadir.is


Norge

NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund

The Co-operative Housing Federation of Norway (NBBL) is a national membership association representing 41 co-operative housing associations (building co-operatives). 12.700 housing co-operatives and condominiums, counting 510.000 housing units, are managed by these member associations. 5 600 are affiliated housing co-operatives, with 260 000 housing units, where the members have the right of pre-emption when the units are sold in the marked.  
 
These 41 associations, their 1.020.000 members, the housing cooperatives and NBBL make up the Norwegian Co-operative Housing Movement. This makes NBBL the third largest membership organisation in the country.
 
Vision and values
The vision of the Norwegian Co-operative Housing Movement is to offer its members the opportunity to acquire a decent home in a sustainable living environment. NBBL believes in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others, thus adhering to the co-operative principles stated in the International Co-operative Alliance (ICA).


Adress: NBBL, Øvre Vollgt. 11, Postboks 452 Sentrum 0104 Oslo, Norge
Telefon: +47-22 40 38 50
Fax: +47-22 40 39 20
E-post: nbbl@nbbl.no
Webbplats: www.nbbl.no


SVERIGE

HSB
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation med drygt 550 000 medlemmar. Uppdraget är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Det finns 3900 bostadsrättsföreningar med drygt 300 000 lägenheter inom HSB, och 30 HSB-föreningar som ingår i det gemensamma riksförbundet. Riksförbundets uppdrag är att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet, driva samverkan, utveckling av HSBs verksamhet och påverkan på samhällsutvecklingen. HSB är en federation och HSB-föreningarna har ett uttalat självbestämmande inom organisationen. I HSB-föreningen arbetar man med allt från nyproduktion till förvaltning, utbildning och löpande rådgivning.  Cirka 100 000 medlemmar bosparar i HSBs bosparande, där de får förtur till nyproducerade bostäder samt HSBs 27 000 hyresrätter.

Ordförande för HSB Riksförbund är Anders Lago och vd är Pernilla Bonde.

Adress: HSB Riksförbund, Box 8310, 10420 Stockholm
Telefon: +46 10 44 20300
E-post: info@hsb.se
Webbplats: www.hsb.se

Riksbyggen
Riksbyggen är en ekonomisk förening med huvuduppgiften att bilda, bygga och förvalta bostadsrättsföreningar. Riksbyggen ägs av sina medlemmar som är bostadsrättsföreningar, fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer. Verksamheten bedrivs kooperativt och affärsmässigt i medlemmarnas intresse. Det demokratiska inflytande sker bland annat genom ett 60-tal regionala intresse- och lokalföreningar. Riksbyggen producerar ungefär 2 000 nya bostadsrätter och 500 hyresrätter per år och förvaltar 2 400 bostadsrättsföreningar med sammanlagt 176 000 lägenheter. Därutöver förvaltar Riksbyggen 100 000 hyresbostäder och olika slag av kommersiella lokaler åt andra ägare. Sammantaget, antalet förvaltade bostadsrätter samt hyresrätter i eget bestånd, har Riksbyggen 188 400 lägenheter.

Riksbyggen organiserar ett bosparande – Riksbyggen BoSpar – där 27 000 medlemmar sparar med sikte på att en dag flytta in i en ny Riksbyggenbostad.

Styrelseordförande är Johan Lindholm och VD är Leif Linde.

Adress: Riksbyggen, Kungsbron 21, 106 18 Stockholm, Sverige
Telefon: 0771-860 860.
E-post: info@riksbyggen.se
Webbplats: www.riksbyggen.se

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
SABO - the Swedish Association of Public Housing Companies - is an industry and interest organization for public housing companies in Sweden. CEO is Anders Nordstrand. SABO has 313 member companies which manage 812 000 dwellings. The public housing sector represents almost 20 per cent of the total housing stock in Sweden and half of the rental sector. Every 7th Swede lives in public housing. Together SABO member companies have a staff of 12 000 people.
 
SABO offers support and service to its members through information, competence and the exchange of experience. SABO also works to provide good operational conditions for its member companies and a positive development of rental property. SABO’s work concerns housing policy and is not affiliated to any political party. The board is politically appointed and reflects the overall political majority of our member companies.

Adress: SABO, Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm, Sverige
Telefon: 46-8 406 55 00
Fax: 46-8 20 99 04
E-post: info@sabo.se
Webbplats: www.sabo.se