Byggeregler og Almene boligers samfundsmæssige værdi er i fokus i NBO. På to møder i marts og maj har styrelsen drøftet en udvidelse af samarbejdsmulighederne i nordisk regi indenfor disse områder.
 
Opmærksomhed på rapporten ”Bygherrar i Norden” søges skabt gennem kontakt til Nordisk Råd. Vi vil igangsætte et arbejde med harmonisering af nordiske byggeregler og vilkår, således at det bliver lettere at udvikle fælles (billige) projekter samt effektivisere byggeriet i norden.
 
Kontakten til Nordisk Råd sker via et samarbejde med Nordic Innovation, http://nordicinnovation.org/, der er facilitator på Nordisk Råds aktiviteter. Nordic Innovation vil i de kommende år have fokus på eksport og markedsføring indenfor byggeriet, og i den forbindelse vil vi i NBO søge at samarbejde om eksporterfaringerne men også om effekten af harmonisering af nordiske byggeregler i denne sammenhæng. Billige boliger et efterspurgt produkt i alle nordiske lande, og NBO vil arbejde for at fremme muligheden for at billiggøre byggeriet af almene boliger. Temaet vil blive taget op i forbindelse med NBO årsmødet i 2018.
 
Desuden er der indledt et konkret samarbejde med Nordens Velfærdscenter, http://www.norden.org, der er en organisation under Nordisk Ministerråd.  Aktuelt har denne organisation fokus på integration, men også segregering i boligområderne vil være en del af arbejdet i 2017 og 2018. NBO vil samarbejde med Nordens Velfærdscenter om i større grad at synliggøre den samfundsmæssige værdi, som almene boliger tilfører velfærdssamfundet i form af tryghed, sammenhængskraft, socialt sikkerhedsnet, beskæftigelse, mv. Konkret indarbejdes dette samarbejde i forbindelse med NBO årsmødet 2018.

Styrelsesmøde marts 2018 - Helsinki
Styrelsesmøde maj 2018 – Raykavik
Årsmøde august 2018 - Stockholm


 


 

      


       

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
© 2010