Nordiska länderna – lika men ändå olika

NBOs isländska medlemmar Búseti och Félagsbústadir delade på värdskapet när vi möttes i Reykjavik i slutet av maj. Det bjöds på en intensiv och omväxlande dag – både vad gäller innehåll och väder. 
 
Det är mycket glädjande att se hur ekonomin tar fart och byggandet ökar i Reykjavik. Vi besökte Búsetis stora nyproduktionsprojekt som påbörjades då i princip inga byggkranar syntes i staden. Likt övriga nordiska länder arbetar islänningarna emot höga byggpriser och i detta projekt har man därför använt sig av generalentreprenad och handlar direkt upp underentreprenörer för att pressa byggpriserna. Man lyckas därför bygga till 15-20 procent under rådande marknadspris. Ett gott exempel på vikten av att upphandla i rätt tid, med rätt villkor!

Förutom studiebesök hade vi även styrelsemöte i NBO och kunde glädjande konstatera att vi har nytt rekord i antal tävlingsbidrag till NBOs bostadspris, 20 tävlingsbidrag med bra spridning mellan länderna. Vinnaren koras på NBOs årskonferens den 8-9 september i Helsingfors. Där kommer även slutresultatet av projektet Byggherrar i Norden att presenteras och jag kan utlova välbehövliga och spännande bidrag i debatten om hur vi i Norden kan förbättra möjligheterna till nyproduktion. NBOs senaste medlem KOVA står värd för årskonferensen, en växande organisation med 21 medlemmar varav en del gått från den privata Fastighetsägarföreningen för att ansluta sig till KOVA. Mer information om konferensen hittar du här.

De senaste landrapporterna från varje land hittar du här. Förutom fakta om nyproduktion, renoveringar och bostadspriser finns där även kunskap om den ekonomiska utvecklingen i respektive land. 


Kurt Eliasson, ordförande i NBO och VD i SABO, Sverige

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
© 2010